Bijeenkomst vrijwilligers

19:30 op 08-01-2018

Op 8 januari organiseert de werkgroep samen met de gemeente een avond in de Moost, waar alle werkzaamheden omtrent de herinrichting besproken en nader toegelicht worden.

De bijeenkomst start om half acht en is bedoeld voor alle vrijwilligers die zich al hebben aangemeld maar ook voor iedereen die zich nog niet heeft aangemeld, maar alsnog een bijdrage wil leveren aan de zelfwerkzaamheid. Wij hopen op een grote opkomst, want vele handen maken het werk licht.

Er worden op die avond afspraken gemaakt wie wat gaat aanpakken. Hans en Joop Dielissen zullen een en ander daarna, zoveel als mogelijk is, coördineren. Dit alles in goed overleg met de werkgroep, de aannemer en de gemeente.

De werkgroep heeft dat deel van de zelfwerkzaamheid die we gezamenlijk vanuit het dorp kunnen verrichten, in beeld gebracht. Het betreft de volgende werkzaamheden:

 • Bomen omzagen en verwerking hout

 • Straatmeubilair verwijderen

 • Straatmeubilair aanbrengen

 • Verwijderen Groen

 • Aanplant groen

 • Opbreken bestrating

 • Aanbrengen bestrating

 • Verplaatsing bushalte

 • Afkoppelen hemelwater

 • Aanleg Wadi

 • Maken en aanleggen bruggetje over de Wadi

 • Andere werkzaamheden in overleg met de werkgroep en de uitvoerder.

Op 8 januari start de aannemer BML met fase 1 van de uitvoering.

Op de site van InfoNeerkant kunt u via onderstaande link* de presentatie bekijken die op 13 november 2017 door de aannemer is toegelicht. Fasering van de uitvoering, omleidingen, riolering en duurzaam omgaan met water, zelfwerkzaamheid en contactgegevens van de personen die benaderd kunnen worden met vragen/onduidelijkheden m.b.t. de uitvoering komen in deze presentatie o.a. aan de orde.

 

* http://www.infoneerkant.nl/images/infoavond uitvoering.pdf