LED-verlichting in binnen en buitengebied

Zoals reeds bekend heeft de Gemeente Deurne in Juli 2015 een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting vastgesteld. Doel van dit beleid is: sanering en verduurzaming van de openbare verlichting middels LED-Verlichting. Bepaalde palen zullen daarbij verdwijnen maar de palen die overblijven zullen wel langer branden. Daarnaast zal er langs het doorgaande fietspad een fietspadverlichting komen.

De werkgroep Actuele Dorpsbelangen is aan de slag gegaan met dit nieuwe beleid en de gevolgen die dit zou hebben voor Neerkant. Door zelf het initiatief te nemen en voorop te lopen op de planning van de gemeente voor de uitvoering van dit beleidsplan wil Leefbaar en Vitaal Neerkant en de Werkgroep Actuele Dorpsbelangen er naar streven een plan tot uitvoering te kunnen brengen dat past binnen de nieuwe beleidskaders maar dat ook met draagvlak van de bewoners uitgevoerd wordt en waarin de wensen van bewoners uit Neerkant meegenomen zijn. Het plan is daardoor uiteindelijk ook als pilotproject gaan fungeren voor de gemeente Deurne. Een mooi resultaat voor alle inspanningen.

De werkgroep actuele dorpsbelangen van Leefbaar en Vitaal Neerkant heeft na een uitgebreide inventarisatie een eigen plan opgesteld. Mede op basis van de wensen en input vanuit de bewoners van Neerkant. De werkgroep heeft in het afgelopen jaar samen met de gemeente intensief overleg gevoerd, over de wensen en de uitvoering van dit plan in Neerkant.

We zijn blij dat we op verschillen manieren veel input gehad hebben van onze inwoners, bijvoorbeeld n.a.v. de bijeenkomsten in de Moost en de diverse publicaties en ingeleverde formulieren. Mooi om te zien was dat niet alleen over wensen en aandachtspunten met betrekking tot het buitengebied input aangeleverd werd maar dat ook door bewoners vanuit de kom palen aangegeven zijn die overbodig waren. Deze zijn als ‘Wisselgeld’ gebruikt om palen te kunnen behouden die volgens beleid mogelijk zouden verdwijnen in het buitengebied.

In het overleg met de gemeente hebben we de wensen van onze inwoners besproken en hier zoveel als mogelijk rekening mee kunnen houden Wij zijn dan ook blij u te kunnen mededelen dat het ons gelukt is om aan veel wensen te voldoen en om verlichting erbij te krijgen in het bos aan de Moostdijk zodat de jeugd veiliger naar het sportpark kan. Dit was een verzoek van veel bewoners van Neerkant. Dit is een resultaat dat alleen tot stand heeft kunnen komen door zelf het initiatief te nemen en hierover om tafel te gaan met de gemeente, en niet het beleid en de 1 op 1 uitvoering conform dit beleid af te wachten.

Inmiddels is er een definitief uitvoeringsplan opgesteld en vastgesteld. De aanbesteding op basis van dit plan is reeds geweest. Hoe het er uit gaat zien kunt u zien op de bij dit artikel gevoegde tekeningen.

De firma Heijmans zal in de 2 de week van Januari 2017 starten met de volledige uitvoering van dit plan. Als het weer meewerkt zal de uitvoering ongeveer 3 weken gaan duren.

Mocht u nog vragen hebben over het uitvoeringsplan dan kunt u contact opnemen met Chantal Gielen (06-51083971) of Angelique v Berlo (06-12067046)

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Actuele Dorpsbelangen

Leefbaar en Vitaal Neerkant

Plattegrond deel 1 (Heitrak)
Plattegrond deel 2 (Koeweideweg)
Plattegrond deel 3 (Buizerdweg/Dorpstraat)
Plattegrond deel 4 (St. Vincentiusstraat)
Plattegrond deel 5 (centrum)
Plattegrond deel 6 (Vuurlinie/Keulsebaan)