Oproep aan alle inwoners van Neerkant

Beste dorpsgenoten,

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is bezig met het ontwikkelen van een Actieplan Open Overheid (2016/2017). Daarbij wil BZK aansluiten bij de wensen die hierover in de maatschappij leven. Onderaan deze mail treft u een korte toelichting op ‘de Open Overheid’. Als actief meedenkende en meedoende burger heeft ook u vast behoeften, wensen en meningen over wat de Open Overheid zou moeten inhouden. We willen u daarom vragen of u, via deze link, een korte vragenlijst over het Actieplan Open Overheid zou willen invullen.

Via de vragenlijst kunt u bovendien aangeven of u geïnteresseerd bent in deelname aan een burgerpanel rond dit onderwerp. We willen u daarnaast graag verzoeken om de link naar de vragenlijst door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerde leden van uw achterban, organisatie of vereniging.

Namens het ministerie van BZK alvast hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen.

Vriendelijke groeten,

Eelco de Jong
Bureau KLB

 

 

Over de ‘Open Overheid’
Steeds vaker vragen en verwachten burgers openheid en transparantie van de overheid. Veel mensen willen vaker hun stem laten horen dan alleen eens per vier jaar in het stemhokje. Men wil de eigen omgeving mee vormgeven, en meebepalen wat belangrijk is. Digitalisering maakt dat meer informatie direct online komt te staan. De ICT mogelijkheden om met data nieuwe voorzieningen en oplossingen te creëren zijn ongekend. De overheid wil open en transparant met haar informatie omgaan en daarmee inspelen op veranderende wensen in de samenleving. Daarom werkt de Rijksoverheid aan een nieuw Actieplan Open Overheid dat erop is gericht om informatie bij de overheid beter te ontsluiten en betere aansluiting te vinden bij wat in de samenleving speelt.