Proefstrook herinrichting dorpskern

PROEFSTROOK TE BEZICHTIGEN I.V.M. Herinrichting dorpskern Neerkant

 

De werkgroep “Wonen en woonomgeving “van “Leefbaar en Vitaal Neerkant” wil i.v.m. de voortgang van de herinrichting van de dorpskern van Neerkant de inwoners het volgende laten weten:

 

Vandaag 6 april 2017 wordt onderstaande proefvak aangelegd in Neerkant (± 15 m³).

Locatie: parkeerstrook Moostenstraat, tegenover Internos

 

Onderstaande voorbeelden geven een beeld van de mogelijke motieven die gelegd kunnen worden…

De donkerdere steen wordt gebruikt voor de parkeergelegenheden en de lichtere steen wordt gebruikt voor de weg en het voetgangersgebied. Om te zien hoe de kleuren daadwerkelijk uitzien is een bezichtiging van de strook noodzakelijk.

 

Datum om al in jouw agenda te zetten:

Woensdag 31 mei 2017 vindt in de Moost een 3D presentatie plaats van het definitieve herinrichtingsplan van de dorpskern van Neerkant.

Als alles volgens plan verloopt dan zal in september a.s. een start worden gemaakt met de uitvoering van het plan. Dit wordt tijdig met het dorp gecommuniceerd.

 

 proefstrook