Uitkomst overlegavond

Hoe verder met Neerkant, was donderdag de grote vraag tijdens een overlegavond van Leefbaar en Vitaal Neerkant. Voor de toekomst en leefbaarheid van het dorp waren een aantal toezeggingen van de gemeente nodig. Zo is voor veel verenigingen een nieuwe binnensportzaal heel erg van belang.

Maar tijdens het laatste agendapunt zette wethouder Helm Verhees namens het college van Deurne een dikke streep door plannen om op korte termijn een nieuwe sporthal te bouwen.

Op zijn vroegst zal de gemeente zich in 2019 over de toekomst van de zaal buigen, aldus Verhees. "Dan staat er weer groot onderhoud gepland en dan is er een natuurlijk moment aangebroken om te kijken wat er met de sporthal moet gebeuren. Dan is de gemeente weer aan zet. Eerder niet. Dit heeft de raad zo beslist."

De mededeling viel slecht in de zaal. Vooral de sportverenigingen reageerden teleurgesteld.

Die teleurstelling stond in contrast met de rest van de avond, waarin Neerkant veel toezeggingen van de gemeente had gekregen. Zo wordt in de zomer gestart met het bouwen van een nieuw centrum - een project waar Neerkant erg lang op heeft moeten wachten. Daarnaast kan een begin worden gemaakt met de vergroening van het dorp. Naast het herplanten van de 450 bomen die zijn omgewaaid bij de storm van 2010, krijgt Neerkant de mogelijkheid om verspreid door het hele buitengebied honderden nieuwe bomen aan te planten
.