Uitnodiging voor “Buurte met Buurten” in November

De werkgroepen en stuurgroep van Leefbaar & Vitaal Neerkant nodigen alle inwoners van de buurten in Neerkant uit om per buurt op een avond over een aantal onderwerpen mee te praten, over zaken waar we op dit moment actief mee bezig zijn. We hebben er voor gekozen om zoveel als mogelijk met u in contact te komen via uw buurtvereniging. Volgens ons is een buurtvereniging namelijk een van de beste middelen om mensen bij elkaar te brengen en vandaaruit gezelligheid, veiligheid en zorg voor elkaar te realiseren.

We willen graag uw mening horen over de navolgende onderwerpen;

 

 • Waar wilt u uw lantaarnpaal in de straat? Zijn er “donkere” gebieden in uw buurt die daardoor onveilig aanvoelen?  Met uw inbreng gaan we het verlichtingsplan opstellen en realiseren, want de gemeente gaat alle straatlantaarns vervangen door LED-verlichting en wil minder lantaarns terugplaatsen, vooral in het buitengebied. Door de werkgroep Actuele Dorpsbelangen is een en ander in kaart gebracht. Uw mening wordt gevraagd!

   

 • Welke bomensoort wilt u waar in de straat. Doordat de gemeente na vijf jaar na de storm geld heeft vrijgemaakt voor herplanting van omgewaaide bomen, willen we uw wensen inventariseren, zodat het groen straks bij uw buurt past. Straten met omgewaaide bomen zijn door de werkgroep Actuele Dorpsbelangen in kaart gebracht. Geef uw mening over waar wel of waar niet bomen herplanten en welke boomsoort!

   

 • Welke zorg wilt u ontvangen in Neerkant? Waardoor u mogelijk langer in Neerkant actief kunt blijven. Waar kunnen we in Neerkant zelf samen voor zorgen en welke ondersteuning van de gemeente hebben we daarbij nodig? De werkgroep Ontmoeting zal ondersteund door de LEV-groep inventariseren wat er volgens u geregeld moet worden en waar u zelf aan wil bijdragen.

   

 • Welke woonbehoeften wilt u gerealiseerd zien in Neerkant zodat u niet hoeft te verhuizen naar elders, maar langer hier kunt blijven wonen? Uiterlijk 2017 maken we een plan dat uitgangspunt wordt voor het nieuwe bestemmingsplan dat loopt van 2018 tot 2028. Er kan niet zomaar gebouwd worden op het moment dat u dat wil, want het aantal te bouwen woningen is aan regels gebonden. Dus nu is uw inbreng al belangrijk voor de langere termijn! Belangrijk voor jong en oud!

   

 • Hoe denkt u in het algemeen of als u lid bent van een sportvereniging over de plannen van de herinrichting van het Kerkgebouw? Met behulp van een 3-D presentatie kunt u al een kijkje nemen in de verbouwde kerk en hoe de sportaccommodatie er uit gaat zien. Ook krijgt u via een vernieuwde 3-D presentatie een indruk hoe de totale herinrichting van de dorpskern er uit gaat zien nu alle commentaar van eerder is meegenomen. Uw reacties horen we graag. De bedoeling is dat in 2016 volop met alle voorbereidingen voor de uitvoering wordt begonnen, zodat vóór 2018 alles gereed is.

   De Stuurgroep en de Gemeente lichten de plannen en het verdere proces toe.

   

 • Hoe denkt u over de aanleg van glasvezel in Neerkant en het belang van snel internet voor de bewoners van Neerkant? Waarom vind u het van belang dat er snelle internetverbinding in uw huis of uw bedrijf komt? Met alle informatie gaat de werkgroep Verbondenheid verder aan het werk.

   

 • Om vanuit uw buurt met de verschillende werkgroepen en stuurgroep van Leefbaar en Vitaal Neerkant over al deze punten uw inbreng te hebben, nodigen we u en uw buurt in november uit op een donderdagavond om acht uur in De Moost. Op iedere avond wordt in het eerste half uur aan alle buurten tegelijk de plannen gepresenteerd van het kerkgebouw en de verdere herinrichting van de dorpskern inclusief deel Moostenstraat en St Vicentiusstraat door middel van een 3-D presentatie. Daarna gaan de buurten ieder naar een aparte ruimte in de Moost en wordt per half uur door een

 • werkgroep een of twee thema’s aan de orde gesteld. Na ieder half uur wisselen de werkgroepen van buurt. Rond half elf wordt de avond afgesloten.

   

 • 5 november zijn de buurten St Vincentius, Het Hazenrijk, De Mozik en de Meistraat welkom.

   

 • 12 november zijn de buurten De Peel, Klavertje 4 en Onder Ons en ’t Veldje welkom.

   

 • 19 november zijn de buurten t Kappeleke, De Heitrak, Bakkershof/gehele Dorpsstraat en Vinkenbroek/ de inwoners van de Uitleg welkom.

   

 • Neerkant dat zijn we allemaal samen. U kunt nu op een groot aantal verschillende onderwerpen invloed hebben, waardoor het voor iedereen nog leefbaarder wordt in Neerkant. Uw inbreng geeft de werkgroepen de mogelijkheid om in Neerkant maatwerk te leveren. Wij zien jong en oud graag tegemoet op de avond die voor uw buurtvereniging of uw buurt is gereserveerd. Laat het niet aan anderen over maar kom zelf! Voor vragen of opmerkingen vooraf kunt u terecht bij een van de leden van de werkgroep “Verbondenheid”: Henri Schol, Liesbeth Goorts, Roel Verstappen, Leo van Heugten, Theo Donkers en Henk Pijnenburg.