Update centrumplannen Neerkant

Bekijk hier de laatste impressies van het centrum in Neerkant. Zo zal het er in 2017 uit gaan zien!

Wat is er veranderd na alle input die door de bewoners is gegeven:

- Meer groen, minder steen
- St Vincentiusstraat is voor een groter deel bij het centrumplan betrokken
- In de Moostenstraat zijn een aantal aanpassingen gedaan
- Verder is het herbestemmingsplan voor de kerk eraan toegevoegd