Verslag van de Reünie 100 jaar St. Vincentiushuis.

Op woensdag 19 april vond de reünie plaats in het St. Vincentiushuis in Neerkant.

De gastvrouwen eigenaresse Maria de Munnik en Sandra v.d. Broek ontvingen de

gasten met koffie/thee en gebak. Nadat zuster Galena en Engelberti waren

gearriveerd werden de nodige gesprekken geopend en teruggekeken naar het

verleden. Rond 45 personen waren aanwezig die de mogelijkheid hadden om nog

eens terug te kijken naar het verleden van dit huis d.m.v. een fotoshow van het St.

Vincentiushuis van 1915 tot 2017. Omdat aan het huis vroeger de meisjesschool

gekoppeld zat waren het voornamelijk dames die hier aanwezig waren. Dus werd er

volop met elkaar gesproken over die tijd, dames die toen hier in het dorp woonde

en nu elders zijn gaan wonen, maar die deze reünie niet wilde missen. Aan het

einde van de middag konden de gasten een bezichtiging krijgen door het huis en

zien dat er veel veranderd was, maar dat er ook nog oude zaken nog duidelijk

aanwezig waren. Bij de afsluiting werd iedereen nog verzocht naar buiten te gaan

die nog aanwezig waren, en toen werd er een groepsfoto genomen door de man

van de krant en werd er nog een interview afgenomen door Ine van Hal van het

weekblad van Deurne. Van deze reünie is een videoverslag te zien op YouTube (

zoek op St. Vincentiushuis Neerkant ). Beide films zijn hierop te vinden en zijn

gemaakt door Henk Pijnenburg.

 

Met dank aan iedereen die aanwezig was, en alle die ondersteuning heeft gegeven

om dit te organiseren.

 

Op zondag 11 juni tijdens de Peelmert is er nog een OPEN DAG

in het St. Vincentiushuis.

 

Iedereen is welkom

 

Klik op onderstaande link en het videoverslag zal worden vertoond.

https://www.youtube.com/watch?v=yJ6BsD2-lHc