Herinrichting dorpskern Neerkant

In Neerkant gaat het centrum op de schop. De Dorpsstraat, vanaf de

Vinkenbroek tot aan de Pijlkruidweg, de St. Vincentiusstraat en een stukje van

de Uitleg worden volledig opnieuw ingericht.

Het project is ontstaan op initiatief van Neerkant zelf. Leefbaar en Vitaal Neerkant speelt

hierin een belangrijke rol. Ondersteund door de gemeente Deurne heeft Leefbaar en

Vitaal Neerkant een compleet nieuw centrum ontworpen.

Karakter van een centrumgebied

De huidige wegen zijn breed en aangelegd in asfalt. Hierdoor hebben ze het karakter van

een doorgaande weg. Het nieuwe ontwerp heeft veel meer het karakter van een

centrumgebied. Met een luxe uitstraling, door toepassing van materialen zoals gebakken

klinkers en natuursteen. De bestaande verlichting wordt vervangen door moderne

ledverlichting en binnen het hele plangebied worden nieuwe bomen geplant.

Nieuwe riolering

De bovengrondse herinrichting wordt aangegrepen om ook de riolering en afwatering aan

te pakken. Door het hele plangebied wordt bestaande riolering vervangen. Er komt een

gescheiden rioolstelsel, waarbij er aparte rioolbuizen komen voor het afvalwater en

regenwater. Het totale centrumgebied wordt hiermee afgekoppeld van het rioolstelsel.

Het regenwater wordt zo veel als mogelijk lokaal geïnfiltreerd in de bodem.

Een deel wordt uitgevoerd door vrijwilligers

Voor uitvoering van dit ambitieuze plan was aanvankelijk onvoldoende geld beschikbaar.

Leefbaar en Vitaal Neerkant heeft daarop geopperd om de handen ook tijdens de

uitvoering uit de mouwen te steken. Onder aansturing van Leefbaar en Vitaal Neerkant

wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers.

Leefbaar & Vitaal Neerkant zoekt nog vrijwilligers

Bij zelfwerkzaamheid door vrijwilligers kunt u denken aan: het verwijderen en planten

van groen, het opbreken van oude bestrating, het aanleggen van nieuwe bestrating en

het verplaatsen van een bushalte. Leefbaar & Vitaal Neerkant is nog op zoek naar

vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen willen steken en samen de dorpskern van

Neerkant mooi willen maken. Aanmelden kan op www.infoneerkant.nl.

Planning

De uitvoering start in het najaar van 2017. Het is de bedoeling om het totale project eind

juni 2018 op te leveren, voor de kermis in Neerkant.

Eerste werkzaamheden aan de Moostenstraat

Vooruitlopend op het centrumplan wordt in de Moostenstraat een nieuw riool aangelegd.

Dit gebeurt tussen de huisnummers 1 en 13. Hier komt een nieuw vuilwaterriool. Dit is

nodig, omdat het bestaande gemengde riool na de uitvoering van het centrumplan dienst

gaat doen als regenwaterriool.

Om het nieuwe riool te kunnen aanleggen, wordt het asfalt in de Moostenstraat

verwijderd. Als de nieuwe rioolbuizen er in liggen, komen er betonstraatstenen. De

trottoirs en de parkeervakken blijven gehandhaafd. Samen met Leefbaar en Vitaal

Neerkant is geconstateerd dat er bij deze werkzaamheden geen mogelijkheden zijn voor

zelfwerkzaamheid door vrijwilligers. Wat dat betreft staat dit werk dus los van de rest

van het centrumplan.

Planning

De werkzaamheden in de Moostenstraat starten op maandag 11 september en duren

circa drie weken. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van Horssen Wegenbouw.

Autoverkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Moostendijk. Voor vrachtverkeer vanuit

Deurne wordt een omleidingsroute via de Buizerdweg, Kleine Heitrak en Ericaweg

ingesteld. 

 

De werkgroep binnen “Vitaal Neerkant” die bezig is met de herinrichting bestaat uit:

Harold van der Aa, Remco Bukkems, Pieternel Janssen, Henk Joosten, Ruud Petit,

Patrik Trines, Ton Schreurs (voorzitter), Toine Verstappen en Jos de Vries.