Informatie herinrichting dorpskern

Voor de kermis wordt op het kerkplein de verharding aangebracht zoals afgesproken met de organisatie van de kermis. Rond het kerkplein zal zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt worden.

Tijdens de Kermisweek wordt er uitsluitend gewerkt in de St Vincentiusstraat en/of aan de Moostenstraat ter hoogte van huisnummer 20, 22, 24. Hier zal een koppeling gemaakt worden voor de afvoer van de Hemelwaterriolering.(voor situatieschets zie Situatieschets Moostenstraat)

In week 28 zal het asfalt rond het kerkplein verwijderd worden en zullen de laatste onderzoeken naar explosieven gedaan worden. Na vrijgave van de Explosieven dienst zal het kerkplein gereed gemaakt worden voor de nieuwe situatie. Na de bouwvak zal dit afgerond worden.

 

De Dorpsstraat zal zaterdag 21 juli a.s. weer toegankelijk zijn voor het doorgaand verkeer. De bus zal vanaf die dag ook weer de route gaan rijden over de Dorpsstraat.

Na de bouwvak zal het zeker nog 5 weken gaan duren voor de aannemer alles gereed heeft. De groen inrichting vindt in het najaar plaats d.m.v. zelfwerkzaamheid. De toekomstige groenstroken worden binnenkort ingezaaid met een groenbemester. Verder zullen we tussentijds met een aantal vrijwilligers nog het straatmeubilair plaatsen en de bushalte verder afwerken.

 

Tijdens de Bouwvakvakantie zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer zal er zorg voor dragen dat de bewoners dan weer allemaal bij hun woningen kunnen komen.

 

Patrick Moors 0650625213(toezichthouder vanuit de gemeente) en Jos van der Sluizen 0651395303(BLM wegenbouwer/ aannemer) kunt u benaderen indien er vragen en/of opmerkingen zijn van uw kant.

Informatie over de fasering en de omleidingen is te vinden op de website van InfoNeerkant.nl :   http://www.infoneerkant.nl/images/Infoavonduitvoering.pdf

 

Namens de Werkgroep wonen en woonomgeving van Leefbaar en Vitaal Neerkant:  Harold van der Aa, Remco Bukkems, Pieternel Janssen, Henk Joosten, Ruud Petit, Patrik Trines, Ton Schreurs (voorzitter), Toine Verstappen en Jos de Vries.