Presentatie Informatieavond 13-11-2017

Presentatie Informatieavond over de uitvoering van de herinrichting van de dorpskern Neerkant

In deze presentatie treft u de sheets aan die op 13 november 2017 tijdens de infoavond in de Moost over de herinrichting van de dorpskern Neerkant zijn gebruikt. Fasering van de uitvoering, omleidingen, riolering en duurzaam omgaan met water, zelfwerkzaamheid en contactgegevens van de personen die benaderd kunnen worden met vragen/onduidelijkheden m.b.t. de uitvoering komen hierin o.a. aan de orde.

Circa 150 mensen bezochten deze informatieavond.

 

http://www.infoneerkant.nl/images/infoavond uitvoering.pdf