VAB impuls

Eigenaren leegstaande stallen grijpen VABimpuls aan

 

Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. VAB staat voor vrijgekomen agrarische bebouwing. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslissing over herbestemming of sloop.

 Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. De vouchers gelden voor lege stallen en schuren die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. Van de 72 aanvragers die tussen oktober 2017 en januari 2018 een aanvraag indienden, loopt inmiddels met 54 eigenaren een adviestraject. De meeste aanvragen komen uit de gemeenten Sint-Anthonis, Hilvarenbeek, Cranendonck, Deurne en Gemert-Bakel. Op dit moment geldt de voucherregeling alleen voor lege stallen en schuren waar geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de regeling op korte termijn uit te breiden voor agrariërs die hebben besloten te stoppen met hun bedrijfsvoering, maar nog niet gestopt zijn.  De voucherregeling wordt uitgevoerd door Brabant Advies en Stimulus, en is een initiatief van de Taskforce VAB’s, waarin de provincie Noord-Brabant en 22 Brabantse gemeenten samenwerken bij de aanpak van leegstand in het buitengebied. https://www.stimulus/voucher-vab/

2e ronde

Vanaf 1 maart zijn de vouchers opnieuw aan te vragen via www.vabimpuls.nl. De 2e ronde duurt tot eind 2018, of totdat het subsidieplafond van € 350.000 is bereikt. Hiermee kunnen naar verwachting 75 eigenaren van lege stallen worden geholpen. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 4.000, die de eigenaar kan inzetten voor een ondersteuning in twee fasen. De 1e fase bestaat uit een oriëntatiegesprek en een haalbaarheidsanalyse en is voor de eigenaar kosteloos. In de 2e fase wordt een start gemaakt met de uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming. Hiervoor betaalt de eigenaar een eigen bijdrage van 62,5%.

Aanpak leegstand

 

VABimpuls bestaat uit een kennisplatform en de voucherregeling, en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand. Belangrijke uitgangspunten in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en dat de gemeente de eerste overheid is in de aanpak van leegstand. Rond leegstand in het buitengebied werkt de provincie daarom samen met wethouders van 22 Brabantse gemeenten in een taskforce. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “De omvang en impact van de leegstandsproblematiek in het buitengebied is heel groot, maar een succesvolle aanpak kan alleen maar door maatwerk toe te passen. De VABimpuls geeft invulling aan die maatwerkbenadering. Daarnaast ben ik blij met de gezamenlijke inspanning met de gemeenten in de taskforce om alle mogelijkheden te verkennen en te benutten.”