Het laatste nieuws

Herinrichting dorpskern Neerkant

In Neerkant gaat het centrum op de schop. De Dorpsstraat, vanaf de

Vinkenbroek tot aan de Pijlkruidweg, de St. Vincentiusstraat en een stukje van

de Uitleg worden volledig opnieuw ingericht.

Het project is ontstaan op initiatief van Neerkant zelf. Leefbaar en Vitaal Neerkant speelt

hierin een belangrijke rol. Ondersteund door de gemeente Deurne heeft Leefbaar en

Vitaal Neerkant een compleet nieuw centrum ontworpen.

Karakter van een centrumgebied

De huidige wegen zijn breed en aangelegd in asfalt. Hierdoor hebben ze het karakter van

een doorgaande weg. Het nieuwe ontwerp heeft veel meer het karakter van een

centrumgebied. Met een luxe uitstraling, door toepassing van materialen zoals gebakken

klinkers en natuursteen. De bestaande verlichting wordt vervangen door moderne

ledverlichting en binnen het hele plangebied worden nieuwe bomen geplant.

Nieuwe riolering

De bovengrondse herinrichting wordt aangegrepen om ook de riolering en afwatering aan

te pakken. Door het hele plangebied wordt bestaande riolering vervangen. Er komt een

gescheiden rioolstelsel, waarbij er aparte rioolbuizen komen voor het afvalwater en

regenwater. Het totale centrumgebied wordt hiermee afgekoppeld van het rioolstelsel.

Het regenwater wordt zo veel als mogelijk lokaal geïnfiltreerd in de bodem.

Een deel wordt uitgevoerd door vrijwilligers

Voor uitvoering van dit ambitieuze plan was aanvankelijk onvoldoende geld beschikbaar.

Leefbaar en Vitaal Neerkant heeft daarop geopperd om de handen ook tijdens de

uitvoering uit de mouwen te steken. Onder aansturing van Leefbaar en Vitaal Neerkant

wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers.

Leefbaar & Vitaal Neerkant zoekt nog vrijwilligers

Bij zelfwerkzaamheid door vrijwilligers kunt u denken aan: het verwijderen en planten

van groen, het opbreken van oude bestrating, het aanleggen van nieuwe bestrating en

het verplaatsen van een bushalte. Leefbaar & Vitaal Neerkant is nog op zoek naar

vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen willen steken en samen de dorpskern van

Neerkant mooi willen maken. Aanmelden kan op www.infoneerkant.nl.

Planning

De uitvoering start in het najaar van 2017. Het is de bedoeling om het totale project eind

juni 2018 op te leveren, voor de kermis in Neerkant.

Eerste werkzaamheden aan de Moostenstraat

Vooruitlopend op het centrumplan wordt in de Moostenstraat een nieuw riool aangelegd.

Dit gebeurt tussen de huisnummers 1 en 13. Hier komt een nieuw vuilwaterriool. Dit is

nodig, omdat het bestaande gemengde riool na de uitvoering van het centrumplan dienst

gaat doen als regenwaterriool.

Om het nieuwe riool te kunnen aanleggen, wordt het asfalt in de Moostenstraat

verwijderd. Als de nieuwe rioolbuizen er in liggen, komen er betonstraatstenen. De

trottoirs en de parkeervakken blijven gehandhaafd. Samen met Leefbaar en Vitaal

Neerkant is geconstateerd dat er bij deze werkzaamheden geen mogelijkheden zijn voor

zelfwerkzaamheid door vrijwilligers. Wat dat betreft staat dit werk dus los van de rest

van het centrumplan.

Planning

De werkzaamheden in de Moostenstraat starten op maandag 11 september en duren

circa drie weken. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van Horssen Wegenbouw.

Autoverkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Moostendijk. Voor vrachtverkeer vanuit

Deurne wordt een omleidingsroute via de Buizerdweg, Kleine Heitrak en Ericaweg

ingesteld. 

 

De werkgroep binnen “Vitaal Neerkant” die bezig is met de herinrichting bestaat uit:

Harold van der Aa, Remco Bukkems, Pieternel Janssen, Henk Joosten, Ruud Petit,

Patrik Trines, Ton Schreurs (voorzitter), Toine Verstappen en Jos de Vries.


Jongeren aan cocaïne en pillen

DEURNE - Wethouder Marnix Schlösser maakt zich grote zorgen. Hij hoort steeds vaker dat jongeren in Deurne aan de drugs zijn. "Als ik dan doorvraag naar wat voor soort drugs, gaat het echt over cocaïne en pillen." De gemeente start vrijdagavond een campagne. Op de Markt kunnen filmpjes over alcohol- en drugsmisbruik worden bekeken, kan je je laten testen en zijn jongerenwerkers en hulpverleners van Novadic Kentron en de GGD aanwezig.

"Het probleem wordt steeds groter", stelt wethouder Schlösser. "Het is niet een typisch 'Deurne-probleem'. Ik denk dat je overal in de regio en in heel Brabant ziet dat drugsgebruik een steeds groter probleem wordt, vooral onder jongeren. Waar eerst heel veel de focus lag op alcoholmisbruik - terecht, denk ik - zie je dat de focus nu veel meer verschuift richting preventie op drugsgebied. En dat is hard nodig, gezien de signalen."

Escalatie
De cijfers zijn volgens hem 'op zich niet zo heel alarmerend of schrikbarend'. "Het zijn vooral verhalen die je hoort van de jongeren zelf die eigenlijk oproepen tot actie. Ik word eigenlijk iedere week een of twee keer aangesproken door jongeren. Dan hebben we het over tieners van 12 tot jongeren van 19."
Hij hoort van jongeren die uit vriendengroepen worden gezet omdat ze te veel gebruiken. "Dan valt zo'n jongere buiten de boot en zal de situatie waarschijnlijk alleen maar escaleren." En kinderen van 14 of 15 jaar die letterlijk zeggen dat de helft van hun klas drugs gebruikt. 

Rol ouders
Schlösser heeft zich ook afgevraagd of dit geen stoere praat is. "Want dat is op die leeftijd ook wel gebruikelijk. Maar als je dit heel vaak hoort, is het toch wel iets waarmee je iets moet doen. Waar je als gemeente op zal moeten reageren. Hoe langer je wacht met iets doen, hoe groter het probleem wordt..."
Hij wijst onder meer op de rol van ouders. "Ik denk dat ouders drugsgebruik van hun kinderen vaak niet in de gaten hebben. Heel veel ouders zeggen dat hun kind 'zoiets niet doet'." Ouders moeten hierin opgevoed worden, meent Schlösser. 
"Ze zijn best goed in het letten op alcohol, maar drugsgebruik is een heel nieuw fenomeen. Het is deels aan ons om die ouders op te voeden. Let op, houd je kind in de gaten. Zorg dat je weet wat er bestaat en wat er speelt. Zodat je überhaubt iets kán herkennen. We moeten hen leren hoe ze het gesprek kunnen aangaan met hun kinderen om te voorkomen dat er iets gebeurt en hoe ze hun kind verantwoordelijkheid kunnen bijbrengen zodat 'ie wat steviger in de schoenen komt te staan en nee kan zeggen op het moment dat iets aangeboden wordt."

Aanpakken
De wethouder hamert erop dat het belangrijk is om te signaleren wat er gebeurt op de middelbare school, in de horeca, in vriendengroepen en wat zich afspeelt tijdens verjaardagen. "En op het moment dat iemand iets gebruikt - en vooral als iemand dealt - die aanpakken. Dat hoort er ook bij. Je zal hiertegen moeten vechten. Dat is vechten tegen de bierkaai. Maar als je niets doet, wordt het nog erger. "


Nieuwe dirigent Musical Voices

Nieuwe dirigent voor Popkoor Musical Voices uit Neerkant

 

Over 2 jaar bestaat popkoor Musical Voices uit Neerkant 40 jaar en hoopt dat in het voorjaar van 2020 met een grote show te vieren. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.

Na het vertrek van dirigente Marianne Groenewegen heeft Jos Helgers (50) uit Herten onlangs de muzikale leiding overgenomen van het popkoor. Jos is naast dirigent, docent muziek op het Lyceum Schöndeln in Roermond. Hij studeerde Schoolmuziek/HaFa directie aan het conservatorium in Maastricht en is al van diverse koren dirigent geweest. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.

 

Miniconcert

Op dinsdag 11 juli organiseert popkoor Musical Voices voor de vierde keer het mini-concert “Met Musical Voices Zingend de Zomer in”. Onlangs stond Musical Voices in juni jl. nog in Middelburg op het hoofdpodium tijdens het tweedaags festival Middelburg VOLKoren. Tijdens "Zingend de zomer in" blijft popkoor Musical Voices dichter bij huis, namelijk in thuishonk Neerkant. U kunt zich verheugen op een aantal nummers uit de verschillende shows. Dus niet alleen liedjes uit de recentste show “Jukebox” van vorig jaar april, maar ook diverse liedjes uit eerdere shows passeren de revue. Musical Voices staat sinds april dit jaar onder leiding van dirigent Jos Helgers en dit is dus het eerste mini-concert met de nieuwe dirigent.

Na afloop van het mini-concert is er in Internos een karaoke-avond, waarbij iedereen kan laten horen dat hij/zij kan zingen!!

Kortom reden genoeg om op dinsdagavond 11 juli naar zaal Internos te Neerkant (bij mooi weer buiten voor zaal Internos) te komen. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom en de toegang is gratis…

 

 
Verslag Inloopavond 31 mei 2017

Verslag Inloopavond 31 mei 2017 “Herinrichting dorpskern Neerkant”

 

In gemeenschapshuis “de Moost” vond woensdag 31 mei 2017 een inloopavond plaats voor belangstellenden om zich te laten informeren over hoe de definitieve nieuwe dorpskern van Neerkant eruit komt te zien.

De prachtige, door Math Bos gemaakte, 3D presentatie werd continu vertoond. Deze gaf een realistischbeeld van de dorpskern van Neerkant na de herinrichting. Deze 3D presentatie bestaat uit 4 filmpjes die vanaf nu ook via YouTube te bekijken zijn via vermelde link https://www.youtube.com/watch?v=mlL6XCb3qK8 . Je kunt ook bij YouTube in het zoekmenu“Centrumplan Neerkant mei 2017” intypen om de filmpjes te bekijken.

De werkgroep Wonen en Woonomgeving van Leefbaar & Vitaal Neerkant bemande samen met 2 ambtenaren van de gemeente Deurne 4 informatie stands met de thema’s:

 De 3D presentatie/schetsen van het plan/ materialen en straatmeubilair. Voorbeelden van de gebakken klinkers, banken, straatlantaarns enz. waren te bezichtigen.

 Het Groenplan , waar komt wat te staan aan groenvoorziening. De keuze voor de bomen van de Dorpsstraat en de St Vincentiustraat waren op afbeeldingen te bezichtigen.

 De Zelfwerkzaamheid, mogelijkheden/ideeën van zelfwerkzaamheid. Via een formulier konden de mensen al aangeven of ze bereid waren om mee te helpen door arbeid te verrichten. Er hebben zich al verschillende personen aangemeld om mee te helpen bij de zelfwerkzaamheden. Een mooi begin!

 De uitvoering, omleidingen/ bereikbaarheid/riool/planning/ info over vervolgbijeenkomst met aannemer e.d. Als de aanbesteding rond is dan komt er nog een bijeenkomst waarbij de aannemer informatie verstrekt over de planning van de uitvoering en alles wat daar mee samenhangt.

Over alle thema’s werden door de bezoekers tijdens deze inloopavond vragen gesteld.

De werkgroep gaat nu verder met de organisatie van de zelfwerkzaamheid.

Hiervoor is zij aangewezen op de bereidheid van de Neerkantse bevolking(individuen of verenigingen) om enkele/of meerdere uren een aantal werkzaamheden te verrichten.

Gelukkig hebben zich al mensen aangemeld om mee te helpen, waarvoor dank.

We hebben echter nog meer helpende handen nodig! Dus meld je aan!!!

In een vervolgbijeenkomst over de organisatie van deze zelfwerkzaamheid willen wij concreet bespreken wat er gedaan moet worden en op welke wijze we dit willen gaan doen. Ideeën van dorpsgenoten zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Aanmelden kan via bijgevoegd formulier. Graag zo snel mogelijk inleveren bij een van onderstaande werkgroep leden. Of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die zich heeft aangemeld wordt via de mail benaderd voor de vervolgbijeenkomst.

Harold van der Aa, Remco Bukkems, Pieternel Janssen, Henk Joosten, Ruud Petit, Patrik Trines, Ton Schreurs, Toine Verstappen, Jos de Vries

Aanmeldingsformulier zelfwerkzaamheid

 


Verslag van de Reünie 100 jaar St. Vincentiushuis.

Op woensdag 19 april vond de reünie plaats in het St. Vincentiushuis in Neerkant.

De gastvrouwen eigenaresse Maria de Munnik en Sandra v.d. Broek ontvingen de

gasten met koffie/thee en gebak. Nadat zuster Galena en Engelberti waren

gearriveerd werden de nodige gesprekken geopend en teruggekeken naar het

verleden. Rond 45 personen waren aanwezig die de mogelijkheid hadden om nog

eens terug te kijken naar het verleden van dit huis d.m.v. een fotoshow van het St.

Vincentiushuis van 1915 tot 2017. Omdat aan het huis vroeger de meisjesschool

gekoppeld zat waren het voornamelijk dames die hier aanwezig waren. Dus werd er

volop met elkaar gesproken over die tijd, dames die toen hier in het dorp woonde

en nu elders zijn gaan wonen, maar die deze reünie niet wilde missen. Aan het

einde van de middag konden de gasten een bezichtiging krijgen door het huis en

zien dat er veel veranderd was, maar dat er ook nog oude zaken nog duidelijk

aanwezig waren. Bij de afsluiting werd iedereen nog verzocht naar buiten te gaan

die nog aanwezig waren, en toen werd er een groepsfoto genomen door de man

van de krant en werd er nog een interview afgenomen door Ine van Hal van het

weekblad van Deurne. Van deze reünie is een videoverslag te zien op YouTube (

zoek op St. Vincentiushuis Neerkant ). Beide films zijn hierop te vinden en zijn

gemaakt door Henk Pijnenburg.

 

Met dank aan iedereen die aanwezig was, en alle die ondersteuning heeft gegeven

om dit te organiseren.

 

Op zondag 11 juni tijdens de Peelmert is er nog een OPEN DAG

in het St. Vincentiushuis.

 

Iedereen is welkom

 

Klik op onderstaande link en het videoverslag zal worden vertoond.

https://www.youtube.com/watch?v=yJ6BsD2-lHc


Proefstrook herinrichting dorpskern

PROEFSTROOK TE BEZICHTIGEN I.V.M. Herinrichting dorpskern Neerkant

 

De werkgroep “Wonen en woonomgeving “van “Leefbaar en Vitaal Neerkant” wil i.v.m. de voortgang van de herinrichting van de dorpskern van Neerkant de inwoners het volgende laten weten:

 

Vandaag 6 april 2017 wordt onderstaande proefvak aangelegd in Neerkant (± 15 m³).

Locatie: parkeerstrook Moostenstraat, tegenover Internos

 

Onderstaande voorbeelden geven een beeld van de mogelijke motieven die gelegd kunnen worden…

De donkerdere steen wordt gebruikt voor de parkeergelegenheden en de lichtere steen wordt gebruikt voor de weg en het voetgangersgebied. Om te zien hoe de kleuren daadwerkelijk uitzien is een bezichtiging van de strook noodzakelijk.

 

Datum om al in jouw agenda te zetten:

Woensdag 31 mei 2017 vindt in de Moost een 3D presentatie plaats van het definitieve herinrichtingsplan van de dorpskern van Neerkant.

Als alles volgens plan verloopt dan zal in september a.s. een start worden gemaakt met de uitvoering van het plan. Dit wordt tijdig met het dorp gecommuniceerd.

 

 proefstrook

 
Impressie van de overlegavond in de Moost

Leefbaar en Vitaal Neerkant (LVN) heeft op 15 december een avond in de Moost gehouden over hoe verder met Neerkant. De bijeenkomst was geweldig goed bezocht met ongeveer 200 mensen in de zaal. Er zijn veel onderwerpen besproken om duidelijk te maken over hoe het er nu voor staat wat betreft de verbeteringen van de leefbaarheid  van ons dorp. Wethouder Verhees vertegenwoordigde het College van Burgemeester en wethouders.

Wat aan de orde is gekomen zijn zaken die wij voor eind 2018 gerealiseerd willen hebben of met de uitvoering ervan een begin hebben gemaakt.

  • Herinrichting van het centrum

De werkgroep “wonen en woongelegenheden” gaf een toelichting op de stand van zaken. De voorbereidingen voor de herinrichting van het centrum zijn reeds in volle gang. De werkgroep van LVN is samen met de projectleider van de gemeente en andere ambtenaren nu bezig met de nadere uitwerking in details zoals precieze tekeningen en keuze van de verschillende materialen die zullen worden gebruikt. Ook vind steeds overleg plaatst door de werkgroep met aanwonende als het om bepaalde details gaat.

Ook de wethouder heeft duidelijk verwoord dat de herinrichting nu definitief doorgaat. De kosten van het plan zijn berekend op € 2.236.523,-.

De kwaliteit en de uitvoering zijn hiermee gewaarborgd. Daar waar ruimte komt zal de werkgroep samen met de gemeente de kwaliteit nog verder optimaliseren.

Lees meer...

LED-verlichting in binnen en buitengebied

Zoals reeds bekend heeft de Gemeente Deurne in Juli 2015 een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting vastgesteld. Doel van dit beleid is: sanering en verduurzaming van de openbare verlichting middels LED-Verlichting. Bepaalde palen zullen daarbij verdwijnen maar de palen die overblijven zullen wel langer branden. Daarnaast zal er langs het doorgaande fietspad een fietspadverlichting komen.

De werkgroep Actuele Dorpsbelangen is aan de slag gegaan met dit nieuwe beleid en de gevolgen die dit zou hebben voor Neerkant. Door zelf het initiatief te nemen en voorop te lopen op de planning van de gemeente voor de uitvoering van dit beleidsplan wil Leefbaar en Vitaal Neerkant en de Werkgroep Actuele Dorpsbelangen er naar streven een plan tot uitvoering te kunnen brengen dat past binnen de nieuwe beleidskaders maar dat ook met draagvlak van de bewoners uitgevoerd wordt en waarin de wensen van bewoners uit Neerkant meegenomen zijn. Het plan is daardoor uiteindelijk ook als pilotproject gaan fungeren voor de gemeente Deurne. Een mooi resultaat voor alle inspanningen.

De werkgroep actuele dorpsbelangen van Leefbaar en Vitaal Neerkant heeft na een uitgebreide inventarisatie een eigen plan opgesteld. Mede op basis van de wensen en input vanuit de bewoners van Neerkant. De werkgroep heeft in het afgelopen jaar samen met de gemeente intensief overleg gevoerd, over de wensen en de uitvoering van dit plan in Neerkant.

We zijn blij dat we op verschillen manieren veel input gehad hebben van onze inwoners, bijvoorbeeld n.a.v. de bijeenkomsten in de Moost en de diverse publicaties en ingeleverde formulieren. Mooi om te zien was dat niet alleen over wensen en aandachtspunten met betrekking tot het buitengebied input aangeleverd werd maar dat ook door bewoners vanuit de kom palen aangegeven zijn die overbodig waren. Deze zijn als ‘Wisselgeld’ gebruikt om palen te kunnen behouden die volgens beleid mogelijk zouden verdwijnen in het buitengebied.

In het overleg met de gemeente hebben we de wensen van onze inwoners besproken en hier zoveel als mogelijk rekening mee kunnen houden Wij zijn dan ook blij u te kunnen mededelen dat het ons gelukt is om aan veel wensen te voldoen en om verlichting erbij te krijgen in het bos aan de Moostdijk zodat de jeugd veiliger naar het sportpark kan. Dit was een verzoek van veel bewoners van Neerkant. Dit is een resultaat dat alleen tot stand heeft kunnen komen door zelf het initiatief te nemen en hierover om tafel te gaan met de gemeente, en niet het beleid en de 1 op 1 uitvoering conform dit beleid af te wachten.

Inmiddels is er een definitief uitvoeringsplan opgesteld en vastgesteld. De aanbesteding op basis van dit plan is reeds geweest. Hoe het er uit gaat zien kunt u zien op de bij dit artikel gevoegde tekeningen.

De firma Heijmans zal in de 2 de week van Januari 2017 starten met de volledige uitvoering van dit plan. Als het weer meewerkt zal de uitvoering ongeveer 3 weken gaan duren.

Mocht u nog vragen hebben over het uitvoeringsplan dan kunt u contact opnemen met Chantal Gielen (06-51083971) of Angelique v Berlo (06-12067046)

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Actuele Dorpsbelangen

Leefbaar en Vitaal Neerkant

Plattegrond deel 1 (Heitrak)
Plattegrond deel 2 (Koeweideweg)
Plattegrond deel 3 (Buizerdweg/Dorpstraat)
Plattegrond deel 4 (St. Vincentiusstraat)
Plattegrond deel 5 (centrum)
Plattegrond deel 6 (Vuurlinie/Keulsebaan)