Het laatste nieuws

Uitkomst overlegavond

Hoe verder met Neerkant, was donderdag de grote vraag tijdens een overlegavond van Leefbaar en Vitaal Neerkant. Voor de toekomst en leefbaarheid van het dorp waren een aantal toezeggingen van de gemeente nodig. Zo is voor veel verenigingen een nieuwe binnensportzaal heel erg van belang.

Maar tijdens het laatste agendapunt zette wethouder Helm Verhees namens het college van Deurne een dikke streep door plannen om op korte termijn een nieuwe sporthal te bouwen.

Op zijn vroegst zal de gemeente zich in 2019 over de toekomst van de zaal buigen, aldus Verhees. "Dan staat er weer groot onderhoud gepland en dan is er een natuurlijk moment aangebroken om te kijken wat er met de sporthal moet gebeuren. Dan is de gemeente weer aan zet. Eerder niet. Dit heeft de raad zo beslist."

De mededeling viel slecht in de zaal. Vooral de sportverenigingen reageerden teleurgesteld.

Die teleurstelling stond in contrast met de rest van de avond, waarin Neerkant veel toezeggingen van de gemeente had gekregen. Zo wordt in de zomer gestart met het bouwen van een nieuw centrum - een project waar Neerkant erg lang op heeft moeten wachten. Daarnaast kan een begin worden gemaakt met de vergroening van het dorp. Naast het herplanten van de 450 bomen die zijn omgewaaid bij de storm van 2010, krijgt Neerkant de mogelijkheid om verspreid door het hele buitengebied honderden nieuwe bomen aan te planten
.


Hereniging gezin Tsigahannis

Als je als vluchteling op zoek moet gaan naar een veilig adres vanwege gevaar voor eigen leven van hem of haar of zelfs de gehele familie in je eigen land, hoop je dat dit gaat lukken.

Voor Tsigahannis Abraha Gebremeskel een Eritrese asielzoeker is dat gelukt.

Hij alleen is terecht gekomen in ons kerkdorp Neerkant en woont vanaf februari 2016 in de Brandsmastraat.

Afgelopen vrijdag 11 november 2016 is zijn gezin overgekomen naar ons kerkdorp Neerkant en daar hartelijk ontvangen. Bijna 2 jaar heeft hij zijn gezin niet meer gezien, dus het was een zeer emotionele dag voor hem met een gelukkig einde.

Dank aan alle Neerkantse mensen en hun relaties die dit financieel mogelijk hebben gemaakt.

Namens Tsigahannis, Roos Dielissen, Jos Schepman en Nel Cosijn en mezelf een dikke dank je wel.

We hadden dit niet voor mogelijk gehouden, daar waar een klein dorp groot in kan zijn.

Een kort video-verslag is bijgevoegd.

 

Met vriendelijke groet,

Henk Pijnenburg

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jcNyGIwY2Dg


Leon Leenders prins in Neerkant

Leon Leenders is de nieuwe prins van De Ulewappers in Neerkant. Leon I is de 57ste prins van het Ulewappersrijk.

Leon is geboren op de 11e van de 11e in 1965 in Neerkant. Hij is 51 jaar en woont samen met Yvonne van Wetten. Prins Leon I en prinses Yvonne hebben één dochter, Milly. Zij is zes jaar.
Leon I is vaak te vinden bij menig vereniging als ze hulp nodig hebben op het gebied van multimedia toepassingen. Door de week is hij werkzaam bij BCM Music Systems in Weert. Dit doet hij sinds 2007. Menig persoon zal hem echter nog wel kennen van zijn werk bij Jehabe in Neerkant. Prins Leon I is al verschillende jaren betrokken bij de organisatie Nirkantse Aovonden. Zelf heeft hij hier met Heavy Shit elf keer op het podium gestaan. Verder is hij  betrokken bij de commissie van de Carnavalskrant en heeft hij zitting gehad in de commissie 55 jaar c.v. De Ulewappers.
Zijn lijfspreuk is: Samen hand in hand carnaval in Ulewappersland!


Nieuws over Centrumplan Neerkant

Werkoverdracht van het ontwerp Centrumplan Neerkant aan de projectleider van de gemeente Deurne.

 

 

Op 7 september 2016 heeft de overdracht plaats gevonden van het ontwerp Centrumplan Neerkant aan de projectleider van de Gemeente Deurne.

De werkgroep ‘Wonen en Woonomgeving’  van ‘Leefbaar en Vitaal Neerkant’ overhandigde het ontwerp in de vorm van een dvd, met hierop de 3D-impressie van het plan, aan de projectleider Paul Wijers van de gemeente Deurne.

Na deze overhandiging werd in een gezellige sfeer een heerlijke maaltijd genuttigd bij Internos. Deze geste werd spontaan aangeboden door Harold van der Aa (lid van de werkgroep ‘Wonen en Woonomgeving’).

Op de foto’s ontbreken Ruud Petit en Remco Bukkems. Zij waren helaas verhinderd.)      foto2      foto3

Op de foto’s ontbreken Ruud Petit en Remco Bukkems. Zij waren helaas verhinderd.

 

Het ontwerp is tot stand gekomen door intensieve samenwerking en vele overleggen met de Neerkantse bevolking en de gemeente. De gemeente zorgt voor de technische uitwerking van het plan. Verder draagt de gemeente zorg voor de realisatie. De werkgroep blijft gedurende zowel de voorbereiding als de realisatie nauw betrokken. Volgens de huidige planning kan de rioolvervanging en herinrichting in het centrum van Neerkant in het najaar van 2017 starten. Vanaf de start tot het einde van de herinrichting informeren wij de Neerkantse gemeenschap regelmatig over de voortgang.

 

Wij maken tijdig aan u kenbaar wanneer de politieke overdracht plaats vindt. Dit moment krijgt natuurlijk een feestelijk tintje.

Bericht hierover volgt.

 

 

Bent u nieuwsgierig naar het ontwerp? Kijk dan op ‘youtube’ naar de 3D-impressie via: https://www.youtube.com/watch?v=NG8cPUM_r0s

 


Wij hebben uw hulp hard nodig

Als je als vluchteling op zoek moet gaan naar een veilig adres vanwege gevaar voor eigen leven van hem of haar of zelfs de gehele familie in je eigen land, hoop je dat dit gaat lukken.

Voor Tsigahannis Abraha Gebremeskel een Eritrese asielzoeker is dat gelukt.

Hij alleen is terecht gekomen in ons kerkdorp Neerkant en woont vanaf februari 2016 in de Brandsmastraat. Al 1,5 jaar is hij bezig om zijn gezin over te laten komen naar Nederland.

Dit gaat gepaard met allerlei protocollen en moeilijkheden. Via een DNA onderzoek van hem en zijn familieleden wordt bepaald of er toestemming komt om zijn familieleden naar Neerkant te laten overkomen. Zijn vrouw met 3 jonge kinderen zijn vanuit Eritrea gevlucht naar Ethiopië en wonen al 1,5 jaar in erbarmelijke omstandigheden daar. En zoals ieder gezin missen ze elkaar en wensen zo spoedig mogelijk met elkaar te worden verenigd.

Maar om dat te realiseren moet Tsigahannis de tickets van vervoer van Ethiopië naar Nederland zelf betalen. Aangezien hij moet rondkomen van een bijstandsuitkering is dit financieel niet mogelijk.

De kosten lopen op tot ongeveer 1500€ om dit te kunnen realiseren. Geld dat er bij hem niet is, zodoende hebben we contact opgenomen met vluchtelingenwerk waar daar een speciaal potje er voor is, dat echter volledig leeg is.

Ook hebben we gekeken of er een mogelijkheid is voor speciale bijstand van de gemeente Deurne. Maar dat is ook afgewezen.

Nu willen we een beroep doen op de Neerkantse mensen en hun relaties, om hun hart te laten spreken en Tsigahannis financieel te ondersteunen om dit te verwezenlijken.

Dit kunt u mogelijk maken om een klein bedrag over te maken op zijn bankrekeningnummer NL62 INGB 0700 9196 43. Dit is het bankrekeningnummer van Tsigahannis.

Namens Tsigahannis bedankt.

 

Met vriendelijke groet, Roos Dielissen, Nel Cosijn, Jos Schepman en Henk Pijnenburg.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0618272609. (tel: Henk Pijnenburg)


Stichting pro Neerkant

Stichting Pro Neerkant is in 1998 opgericht en heeft als doelstelling:

1. het behartigen van de collectieve belangen van inwoners, groeperingen en instellingen in de Neerkantse gemeenschap, en het bevorderen van het leef- en woonklimaat in Neerkant.

2. Het financieel of anderszins ondersteunen van activiteiten en gebeurtenissen welke naar het oordeel van de stichting ten goede komen aan de gemeenschap van Neerkant.

Inmiddels hebben de meeste verenigingen in Neerkant de weg naar ons weten te vinden. De afgelopen 18 jaar zijn er 44 aanvragen gehonoreerd en is er ruim € 58.000,- door onze stichting uitgekeerd aan Neerkantse verenigingen en instellingen waarmee allerlei goede plannen en mooie activiteiten zijn gerealiseerd.

Het moge duidelijk zijn dat wij ons beleid ook in de toekomst voort blijven zetten. Wij kunnen dit beleid alleen voortzetten als er een financieel evenwicht bestaat tussen het rendement op ons vermogen en ons uitkeringenbeleid.

Wij hanteren mede daarom een leidraad voor het toekennen van een financiële bijdrage. Deze leidraad hebben we onlangs geactualiseerd. Zo hebben wij de toekenningsvoorwaarden voor aanvragen tot € 1.000,- enigszins versoepeld.

Een aanvraagformulier met onze voorwaarden is op te vragen bij onze voorzitter of secretaris.

Stichting Pro Neerkant wil tevens vanaf deze plaats vereniging Nostalgie bedanken voor de donatie van hun resterende batig saldo als gevolg van het opheffen van deze vereniging. Wij zullen het bedrag conform onze doelstellingen aanwenden ten goede aan de Neerkantse gemeenschap.

Het bestuur van Stichting Pro Neerkant bestaat uit:

John Bellemakers Voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kim Vogels Secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Frank Beijers Penningmeester

Erick Nooijen

Chantal Gielen

Rick EwaltsAlaaf Prins Seth!

Zondag 3 januari om 15:11 uur kwamen Prins Seth en zijn prinses Sandra uit het ei! Zij zullen dit jaar voorop gaan tijdens de carnaval!

Zie hier het filmpje van deze middag, samengesteld door Henk Peijnenburg:
Werkzaamheden St. Vincentiusstraat

Het plateau is niet zoals uitgevoerd als beloofd

Het plateau is uitgevoerd zoals het oorspronkelijk in het bestek staat. Een plateau van 8 cm hoog.

Door miscommunicatie is het verzoek/opdracht dat het plateau 12 cm hoog moet zijn niet aangekomen bij de aannemer.

Dat is een fout van de gemeente, daar bieden we oprecht ons excuus voor aan.

 

We passen het plateau aan en maken buiten wat jullie is toegezegd.

Er komt een plateau van 12 cm hoog. Helaas kunnen we deze herstelwerkzaamheden niet meer voor de kerstdagen uitvoeren.

De werkzaamheden worden meegenomen in de tweede fase van de werkzaamheden groot-asfaltbestek 2015 in het voorjaar van 2016.

Zodra deze planning bekend is worden jullie geïnformeerd door de gemeente Deurne en de aannemer.

 

Jammer van het proces

Wij vinden het erg spijtig dat de uitvoering van het plateau moeizaam verloopt met diverse misverstanden.

Maar soms is het de wet van Murphy die op een project van toepassing is…

We doen er alles aan om uiteindelijk het gewenste resultaat te realiseren op het kruispunt.