Het laatste nieuws


Update centrumplannen Neerkant

Bekijk hier de laatste impressies van het centrum in Neerkant. Zo zal het er in 2017 uit gaan zien!

Wat is er veranderd na alle input die door de bewoners is gegeven:

- Meer groen, minder steen
- St Vincentiusstraat is voor een groter deel bij het centrumplan betrokken
- In de Moostenstraat zijn een aantal aanpassingen gedaan
- Verder is het herbestemmingsplan voor de kerk eraan toegevoegdBuurte met Buurten - Thema Verlichting

 

Om op een beleidsmatige manier een goed evenwicht te creëren tussen veiligheid en leefbaarheid, milieubewustheid en kostenbeheersing heeft de gemeente Deurne afgelopen jaar een nieuw beleidsplan opgesteld met betrekking tot de verlichting van de openbare ruimte. Dit plan heeft een kaderstellend en financieel karakter en geeft een eerste aanzet in een erergietechnisch geoptimaliseerde, maar veilige openbare verlichting. Het wijkt nogal sterk af van het tot nu toe gevoerde beleid. De gevolgen van het nieuwe beleid voor de verlichting in de openbare ruimte worden in, het op deze website gepubliceerde beleidsplan, omschreven. Hierin kunt u zien wat de mogelijk gevolgen voor u zijn. Vooral voor het buitengebied zal dit de nodige gevolgen hebben. De gemeente Deurne heeft voor de uitvoeringsprogramma ingestoken op ‘Deurne Koerst op eigen Kracht. Middels het opstellen van een uitvoeringplan, dat gebaseerd is op het in het beleidsplan uiteengezette beleid, kan én wil de werkgroep Actuele dorpsbelangen de kans grijpen dit nieuwe verlichtingsplan voor Neerkant met draagvlak en inbreng van de gemeenschap zelf op te stellen. Middels de ‘Buurte met Buurten’ avonden wil de werkgroep actuele dorpsbelangen de bewoners de kans geven hun wensen kenbaar te maken en inbreng te hebben in de plannen die n.a.v. dit thema opgesteld zullen worden. Dit om op die manier een plan op te kunnen stellen dat met draagvlak van de gemeenschap van Neerkant aan de gemeente Deurne gepresenteerd kan worden.

Wat is het doel van de werkgroep?

 

Doel van...

Lees meer...

Buurte met Buurten - Thema herplanten bomen

 

Door de zomerstorm van 2010 zijn er de nodige gaten geslagen in de laanstructuur van het buitengebied van Neerkant. Volgens de Boswet heeft de gemeente Deurne een wettelijke verplichting om de laanstructuur te herstellen door bomen te herplanten. Inmiddels is een inventarisatie gedaan van de geslagen gaten in deze laanstructuur. Geïnventariseerde omgewaaide bomen  die in het plan meegenomen worden bevinden zich o.a. op de Koeweideweg, Kromme Heitraksedijk, Vuurlinie, Heesterveld, Steenstraat, Schansweg, Tankweg, Munitiestraat, St. Vincentiusstraat, Veenpluisweg en Bospeelweg. Het zal mogelijk niet op alle locaties wenselijk of ( duurzaam en technisch ) mogelijk zijn om bomen op dezelfde locatie terug te planten. Tijdens deze avonden willen wij de bewoners de kans geven hun wensen kenbaar te maken. Middels de ‘Buurte met Buurten’ avonden wil de werkgroep actuele dorpsbelangen de bewoners de kans geven hun wensen kenbaar te maken en inbreng te hebben in de plannen die n.a.v. dit thema opgesteld zullen worden. Dit tevens om op die manier een plan op te kunnen stellen dat met draagvlak van de gemeenschap van Neerkant aan de gemeente Deurne gepresenteerd kan worden.

Wat is het doel van de werkgroep?

 

Het doel...

Lees meer...

Uitnodiging voor “Buurte met Buurten” in November

De werkgroepen en stuurgroep van Leefbaar & Vitaal Neerkant nodigen alle inwoners van de buurten in Neerkant uit om per buurt op een avond over een aantal onderwerpen mee te praten, over zaken waar we op dit moment actief mee bezig zijn. We hebben er voor gekozen om zoveel als mogelijk met u in contact te komen via uw buurtvereniging. Volgens ons is een buurtvereniging namelijk een van de beste middelen om mensen bij elkaar te brengen en vandaaruit gezelligheid, veiligheid en zorg voor elkaar te realiseren.

We willen graag uw mening horen over de navolgende onderwerpen;

Lees meer...


Yara naar het WK wielrennen

Yara Kastelijn (18 jaar) is geselecteerd voor het wereldkampioenschap wielrennen. Het WK is van 19 tot en met 27 september in de Amerikaanse stad Richmond. 

Yara neemt in de categorie junior vrouwen op twee onderdelen deel: de wegwedstrijd en de individuele tijdrit. Eerder deze maand won de Neerkantse nog brons op het EK op het onderdeel tijdrijden. Ze is op dit onderdeel ook Nederlands kampioen. Op de individuele WK-tijdrit komt behalve Yara ook Aafke Soet uit voor Nederland. Tijdens de wegrit krijgen de twee versterking van Maaike Boogaard en Karlijn Swinkels uit Handel. De tijdrit is op 21 september, de wegwedstrijd wordt verreden op 25 september.
De omloop van de wegwedstrijd ligt in het centrum van Richmond en bevat korte klimmetjes en kasseistroken.


Presentatie herinrichting dorpskern

 

30 juli is er een presentatie gegeven voor de bewoners van de St. Vincentiusstraat en Moostenstraat over de herinrichting van de dorpskern.

De herinrichting kent het volgende plangebied:

St. Vincentiusstraat:
van Dorpsstraat tot aan kruising Schansweg. De kruising met de Schansweg is een apart  traject dat met de gemeente Deurne is opgepakt.

Moostenstraat:
van Dorpsstraat tot voorbij Moostenstraat 5 (overgang asfalt naar betonstraatstenen).

In dit kader is de presentatie gehouden zoals je deze hier kunt inzien --> Bekijk hier de sheets van de presentatie


YARA Nederlands kampioen!

De Neerkantse Yara Kastelijn was vorige week woensdagmiddag de beste tegen de klok tijdens het NK in Emmen. De junior dame kroonde zich daarmee tot Nederlands kampioene tijdrijden in de categorie: junioren dames. 

Kastelijn startte als één na laatste, vanwege haar zege in het districtkampioenschap tijdrijden. Alleen topfavoriete Aafke Soet, tevens Europees kampioene, ging nog na haar van start.  Het grootste doel van Yara Kastelijn was om niet door de topfavoriet gedubbeld te worden. Ze reed een hoog gemiddelde en hield stand. Ze kwam korter bij de rensters voor haar en haalde er twee in. Toen ze over de finish kwam klokte ze als enige wielrenster onder de 25 minuten (24min 55sec) met een gemiddelde van 44 km/u . Het was nog één minuut spannend. Toen ze hoorde dat de tijd die haar concurrente Aafke had gereden begon met 25 minuten, toen wist ze dat de titel binnen was en ze Nederlands kampioen tijdrijden was.
De zondag ervoor -21 juni- wist Yara Kastelijn zich nog naar een verdienstelijke zesde plek te fietsen op het NK wegwielrennen.


“Leefbaar en Vitaal Neerkant” en de Dorpsraad, vroeger en nu

De Stichting Dorpsraad Neerkant is opgericht op 24 november 1994. De stichting stelde zich tot doel om de belangen van alle inwoners van Neerkant te behartigen en te bevorderen in de meest ruime zin van het woord. Nu de stichting Leefbaar en Vitaal Neerkant in het leven is geroepen, zijn er verschillende raakvlakken tussen de twee. Hierdoor is één en ander aangepast mbt de werkwijze en samenstelling. Lees via onderstaande link hoe het nu zit:

“Leefbaar en Vitaal Neerkant” en de Dorpsraad, vroeger en nu


Terug naar Neerkant, CCC inc: Hippies in de Peel

Hierbij een tip van de redactie. Mocht je deze documentaire nog nooit gezien hebben, dan is dit zeker de moeite waard. Je wordt teruggebracht naar de jaren 70, toen de hippies uit Amsterdam voor een shock zorgden in het dorpje Neerkant. De documentaire is terug te vinden door op het plaatje hieronder te klikken.


Hart van NL special herdenking MH17 ramp in Neerkant[Update]

Een jaar na de ramp met vlucht MH17 blikt SBS 6 een avond lang uitvoerig terug op deze gebeurtenis, in een prime time-special van Hart van Nederland én een documentaire van Jessica Villerius. In de Hart van Nederland-special: MH17: Het dorp dat zes mensen verloor spreekt verslaggever Berith Senders met mensen uit hun omgeving; hartsvrienden van de ouders en de kinderen, de buren van het gezin, een juf, klasgenootjes en de burgemeester van Deurne vertellen hoe zij omgaan met het verlies.

 

Na de Hart van Nederland-special zal ‘MH17-documentaire: werken op de rampplek’ worden uitgezonden, waarin professionals als politie en Defensie aan het woord komen. Ook journalisten en fotografen die als eerste op de rampplek arriveerden, vertellen wat zij daar aantroffen.

De programma’s zijn op woensdag 15 juli te zien op prime time bij SBS 6.

[Update]
Op 16 juli zal de Vara op NPO1 om 20.25 uur eveneens een documentaire

uitzenden onder de titel :

“ MH 17: Het Verdriet Van Nederland”. Ook hierin worden naast andere beelden ook beelden vanuit Neerkant vertoond.